20:7כ׳:ז׳
1 א

פתיתני. ללכת בשליחותך:

2 ב

. חזקתני הכבדת עלי ידך החזקה ללכת על כרחי:

3 ג

ותוכל. ונצחת:

4 ד

כולה. כל העם לועג לי: