20:15כ׳:ט״ו
1 א

שמח. מ"ם דגושה שהוא ל' תשמח אחרים ששמח את אביו בבשורתו (טז) כערים אשר הפך סדום ועמורה:

2 ב

ולא נחם. משגזר עליהם חורבן לא חשב מחשבה אחרת לבטל גזרתו (יז) אשר לא מותתני מלאך המות מרחם והרי זה מן המקראות קצרי דבור:

3 ג

הרת עולם. הריון של עולמית: