2:6ב׳:ו׳
1 א

ולא אמרו איה ה'. כי נלך אחרי אלהים אחרי':

2 ב

ערבה. פלנור"א בלעז:

3 ג

ושוחה. נטויה אינפוושיא"ה בלעז:

4 ד

ציה. דישגאט"ה בלעז:

5 ה

וצלמות. לשון חשך (ז) אל ארץ הכרמל לארעא דישראל דהות מנצבא ככרמלא, פירש נטועה כיער: