2:36ב׳:ל״ו
1 א

תזלי. לשון זלזול:

2 ב

לשנות את דרכך. לעזוב אותי ולסמוך על מצרים לעזרה בימי יהויקים וצדקיהו (לקמן ל"ו):

3 ג

לשנות. ל' שינוי:

4 ד

כאשר בושת מאשור. שסמך אחז עליו ויצר לו ולא חזקו כמה שנאמר (בד"ה כח):