2:35ב׳:ל״ה
1 א

ותאמרי. בלבך:

2 ב

כי נקיתי. אשר זכאה אני נפשי:

3 ג

נשפט אותך. בא עמך במשפט: