2:34ב׳:ל״ד
1 א

במחתרת מצאתים. לא מצאת אותם במחתרת כשהרגת אותם:

2 ב

מצאתים. כה יאמר לנקבה ל' פעלת, והרבה יש בספר (יחזקאל י"ז) את נשאתים:

3 ג

כי על כל אלה. שהיו מוכיחים אותך בדברים האלה: