2:33ב׳:ל״ג
1 א

תיטיבי. תקשטי עצמך לקראת נואפיך כמו (מלכים ב ט) ותיטב ראשה דאיזבל בפר' יהוא:

2 ב

גם את הרעות למדת. חזרת על כל רוע דרך ללמוד את המקולקלת שבכולם:

3 ג

גם. ל' אפילו לכן. ל' שבועת אמת אך את הדרך הרעה שבכל הדרכים למדת לעצמך:

4 ד

למדת. הנהגת: