2:3ב׳:ג׳
1 א

קדש ישראל. כתרומה:

2 ב

ראשית תבואתה. כראשית קציר לפני העומר שאסור באכילה והאוכלו מתחייב כן כל אוכליו יאשמו כן ת"י: