2:28ב׳:כ״ח
1 א

מספר עריך היו אלהיך. בכל עיר ועיר אלוה אחר: