2:26ב׳:כ״ו
1 א

כי ימצא. בתחלה כשהוא נמצא גנב והוא היה מוחזק נאמן כך ת"י: