2:22ב׳:כ״ב
1 א

בנתר. מין אדמה שחפין ושפין בה את הבגדים:

2 ב

בורית. נקיון כמו ובר לבב (תהילים כ״ד:ד׳) ויש לועזים בורית שאבו"ן בלעז:

3 ג

נכתם עונך. הא כרושם כתמא דלא דכי כן סגיאו חוביך קדמי:

4 ד

כתם. טאק"א בלעז:

5 ה

עונך. על עון העגל נאמר שהוא קיים לעולם כמו שנאמר וביום פקדי ופקדתי עליהם (שמות ל״ב:ל״ד) כל פקידות הבאות על ישראל יהיה מקצת עון העגל בהם: