2:21ב׳:כ״א
1 א

נטעתיך שורק. שורק הוא זמורות גפן טוב כלומר בני אבות כשרים וצדיקים ומדרשו נטעתיך שורק הוספתי לך על שבע מצות של בני נח שש מאות ושש כמנין שורק:

2 ב

סורי. דישטורלטור"ש בלע"ז:

3 ג

גפן נכריה. הצומחת ביערים: