2:20ב׳:כ׳
1 א

שברתי עלך. העול של עץ נופל בו ל' שבירה והמוסרות שהן של עור נופל בהן לשון נתיקה:

2 ב

מוסרותיך. הם רצועות שקושרין בהם העול:

3 ג

ותאמרי לא אעבור. על דבריך:

4 ד

כי על כל גבעה. אך אתה לא שמרת הבטחתך ועל כל גבעה את צועה ל' משכב ומצע כי משמש ל' אלא: