2:19ב׳:י״ט
1 א

תיסרך רעתך. סוף שרעתך תביא עליך יסורין:

2 ב

ומשובותיך. ל' בנים שובבים (לקמן ג):

3 ג

תוכיחוך. ל' מוסר:

4 ד

ולא פחדתי. פחד שלי לא היה בלבך לירא אותי: