2:17ב׳:י״ז
1 א

הלא זאת תעשה לך. הלא את הרעה ואת הפורענות הזאת תגרום לך האשמה והעון אשר עזבת את ה' אלהיך:

2 ב

בעת מוליכך בדרך. שהיה מלמד אותך דרך הטובה והישרה: