2:15ב׳:ט״ו
1 א

ישאגו. שואגים ל' הווה:

2 ב

כפירים. מלכים:

3 ג

נצתו. נצתו באש: