2:12ב׳:י״ב
1 א

שמו שמים. ל' תמהון כמו השתוממו והוא לשון צווי כמו אם כה יאמרו אלינו דומו (שמואל א י״ד:ט׳):

2 ב

ושערו. לשון סער:

3 ג

חרבו מאד. כאילו אתם נחרבים על בית המקדש שעתיד ליחרב: