2:10ב׳:י׳
1 א

איי כתיים. לאיי כתיים:

2 ב

איי. אישל"ש בלעז:

3 ג

וקדר שלחו. ולקדר שלחו לראות מנהגם:

4 ד

והתבוננו מאד. ושימו לב להסתכל בדבר יפה:

5 ה

הן. כמו אם, אם המיר גוי מהם את אלהיו ואע"פ שהמה לא אלהים ועמי המיר את כבודו אשר בו היה נכבד וכתיים וקדריים יושבי אוהלים ורועי מקנה ונוסעים והולכים ומטלטלין ממרעה למרעה וממדבר למדבר ונושאים את אלהיהם עמהם למקום שחונים שם ואני נשאתי אתכם עד אשר קבעתי אתכם והנחתם אותי כך ת"י ורבותינו אמרו כתיים עובדים למים וקדריים עובדים לאש ואע"פ שיודעים שהמים מכבין את האש לא הניחו את אלהיהם: