19:1י״ט:א׳
1 א

בקבוק. צלוחית:

2 ב

יוצר חרש. כלומר של יוצר שהוא של חרש:

3 ג

ומזקני העם. הלוך עמך ומזקני העם מוסב על הלוך ומזקני העם עמך: