18:8י״ח:ח׳
1 א

מרעתו אשר דברתי עליו. מעבירות שבידו אשר בשבילו דברתי עליו לנתוש ולנתוץ אשרפורק"י בלעז:

2 ב

ונחמתי. וחשבתי מחשבה אחרת: