18:21י״ח:כ״א
1 א

והגירם. (הורידם ע"י חרב) לשון עיני נגרה (איכה ג) כמים המוגרים (מיכה א):

2 ב

על ידי חרב. ע"י גייסות:

3 ג

ואנשיהם. של האלמנות יהיו הרוגי מלאך המות: