18:17י״ח:י״ז
1 א

עורף ולא פנים. כשיברחו מפני האויב:

2 ב

אראם. ולא אושיעם: