18:16י״ח:ט״ז
1 א

שריקות. העובר על חרבות שראה כבר בבניינים טובים רגיל לשרוק:

2 ב

ישום. יתמה: