18:15י״ח:ט״ו
1 א

כי. כן עשו עמי אשר שכחוני ולשוא יקטרו:

2 ב

שבילי עולם. שבילים המתוקנים אמרו שהם מכשול כדי ללכת דרך לא סלולה לא כבושה: