18:12י״ח:י״ב
1 א

ואמרו נואש. וידעתי שהם יאמרו לך על דבריך שאין חוששין להם: