17:9י״ז:ט׳
1 א

עקוב הלב. מלא תואנה ועקובה מכל רעה:

2 ב

ואנוש. לשון חולי וחליו הוא זה:

3 ג

מי ידענו. הוא סבור מי ידענו אני ה' חוקרו: