17:8י״ז:ח׳
1 א

ולא יראה. העץ כי יבא חום:

2 ב

בצורת. ל' רעב פאמצ"א בלעז, ל"א בצורת ל' מבצר וכן חברו מנחם:

3 ג

לא ידאג. לא יפחד: