17:5י״ז:ה׳
1 א

אשר יבטח באדם. בחרישו וקצירו לומר אזרע בשביעית ואוכל:

2 ב

זרועו. כמו עזרו וכן תרגם יונתן רוחצניה:

3 ג

ומן ה' יסור לבו. שהבטיחו וצויתי את ברכתי לכם (שם) כך שמעתי: