17:3י״ז:ג׳
1 א

הררי בשדה. ירושלים היושבת בהר המישור כל סביב העיר מישור שדה ול' הררי כמו ערבי (ישעיה יג) על שם שיושב בערבה מונטיינד"ש בלעז יושבי ההר (ס"א יושבת ההר):

2 ב

חילך. כמו ממונך:

3 ג

במותיך בחטאת. במותך עשויות בחטא לשם עכו"ם בכל גבוליך: