17:14י״ז:י״ד
1 א

כי תהלתי אתה. בך אני מתהלל ומתפאר לומר שאתה מושיעי:

2 ב

תהלתי. וונטנצ"א בלעז: