17:13י״ז:י״ג
1 א

מקוה ישראל. ה' יושב עליו לפיכך כל עוזביך יבושו:

2 ב

וסורי בארץ יכתבו. אותם שסרים מדברי שאינם שומעים שליחותי בקברות תחתיות ארץ יכתבו: