17:11י״ז:י״א
1 א

קורא דגר. קוק"ו גלונצנ"ט בלעז:

2 ב

ולא ילד. הקורא הזה מושך אחריו אפרוחים שלא ילד דגר. ציפצוף שמצפצף העוף בקולו למשוך אפרוחין אחריו ואלו שהקורא דגר לא ילכו אחריו משיגדלו שאינם מינו כך עושה עושר ולא במשפט:

3 ג

יהיה נבל. מתקרי רשיעא: