16:21ט״ז:כ״א
1 א

כי שמי ה'. כמשמעו מושל ושליט לקיים גזרתי: