15:8ט״ו:ח׳
1 א

עצמו לי. רבו לפני אלמנותיו:

2 ב

על אם. על ירושלים שהיתה עיר ואם בישראל:

3 ג

ובצהרים. הכל יהא גלוי לפניו כל גנזי מטמונם:

4 ד

הפלתי עליה פתאום עיר. השכנתי עליהם פתאום גייסות של עיר ובהלות רבות, ויש פותרים עיר ל' שונא כמו ויהי עריך (שמואל א כ״ח:ט״ז) ופשרי' לערך (דניאל ג):