15:5ט״ו:ה׳
1 א

ינוד. יקונן:

2 ב

ומי יסור. אליך לנטות מדרכו אליך לשאול לך לשלום: