15:4ט״ו:ד׳
1 א

לזעוה. מגזרת לא קם ולא זע (אסתר ה׳:ט׳) וכמוהו גאוה מגזרת גא מאד (ישעיה טו):

2 ב

לכל ממלכות הארץ. כל השומע רעה שבאה עליהם יזוע: