15:3ט״ו:ג׳
1 א

ופקדתי. לשון מינוי ופקידות:

2 ב

לסחוב. לגרר וכן אם לא יסחבום (לקמן מט):