15:19ט״ו:י״ט
1 א

לכן. בעבור שאני סובל הצרות האלה:

2 ב

כה אמר ה'. לי:

3 ג

אם תשוב. אתה ישראל ע"י ואשיבך אני אליו אמר לי לפני תעמוד:

4 ד

ואם תוציא יקר מזולל. אם תוציא אדם הגון מאדם רשע שתחזירנו למוטב:

5 ה

כפי תהיה. שאני גוזר גזירה ואתה מבטלה:

6 ו

ישובו המה אליך ואתה לא תשוב אליהם. יתובון אינון לפתגמך ואת לא תתוב למטעי בתריהון: