15:18ט״ו:י״ח
1 א

אנושה. חולה כמו ויאנש ויחלה בבנה של בת שבע:

2 ב

היו תהיה לי. אתה הוי לי כמו אכזב. כאדם שמבטחו נפסק ממנו שאתה מניחני להצטער בידם, אכזב מקור פוסק פייליינ"ץ בלעז:

3 ג

מים לא נאמנו. לסמוך עליהם: