15:17ט״ו:י״ז
1 א

מפני ידך. מפני נבואה הבאה לי מאתך:

2 ב

ישבתי. יחידי ומשתומם באבילות כי נבואת זעם מלאתני בחורבן ביתך: