15:15ט״ו:ט״ו
1 א

אל לארך אפך תקחני. תרגום יונתן לא תתן ארכא לעולבני אל תקח את ריבי להניחו לארך אפך אלא מהר והנקם לי:

2 ב

שאתי. כמו סבלתי:

3 ג

עליך. בשבילך: