14:9י״ד:ט׳
1 א

נדהם. רקרו"ץ בלעז מושך ידו מן המלחמה וי"א רקריאנ"ץ בלעז:

2 ב

ושמך עלינו נקרא. לפיכך אין כבודך בכך:

3 ג

תנחנו. פי' כמו תעזבנו: