14:21י״ד:כ״א
1 א

למען שמך. שנקראת רחום:

2 ב

כסא כבודך. בה"מ, ומדרש אגדה ישראל החקוקים בכסא כבודך: