14:2י״ד:ב׳
1 א

ושעריה. עריה:

2 ב

וצוחת ירושלם. צעקת ירושלים כמו מראש הרים יצוחו (שם מב):