14:18י״ד:י״ח
1 א

סחרו. סבבו לבקש הצל':

2 ב

אל ארץ ולא ידעו. אל ארץ אחרת ולא היו יודעין בה עד הנה: