13:27י״ג:כ״ז
1 א

מצהלותיך. כצהלת סוסים נואפים:

2 ב

אחרי מתי. תטהרי עוד: