13:26י״ג:כ״ו
1 א

חשפתי שוליך. גיליתי שיפולי בגדיך להפכם על פניך: