13:22י״ג:כ״ב
1 א

שוליך. שיפולי הבגדים טי"ש אורלא"ש בלעז כשמפשיטין את האשה דרך בזיון מהפכין חלוקה מלמטה למעלה:

2 ב

נחמסו עקביך. נגזרו דרכיך, נחמסו כמו ויחמס כגן שוכו (איכה ב׳:ו׳):

3 ג

עקביך. טרצי"ש בלעז פסקו עוברי דרכים: