13:20י״ג:כ׳
1 א

שאו עיניכם וראו. את הבאים עליכם מצפון:

2 ב

איה העדר נתן לך. אחר שיגלו יאמר לירושלים כן: