13:18י״ג:י״ח
1 א

למלך ולגבירה. יהויכין ואמו:

2 ב

ירד מראשותיכם. וושטרי קאי"ץ בלעז עלייתכם כמו שנאמר (מלכים ב כח) ויצא אליו יהויכין הוא ואמו ועבדיו וכולם הוליכם בגולה: